FIRE Church in Charisma

Frank  en  Bobby  Pot  leiden  een  vurige  kerk  in  Rotterdam  waar  wordt  gebeden  voor  opwekking  en transformatie  van  ons  land.  Deze  kerk,  de  FIRE  Kerk,  komt  rechtstreeks  voort  uit  de  langstlopende opwekking uit de geschiedenis van Amerika: de opwekking in Pensacola, Florida, die duurde van 1995 tot 2000. Frank Pot vertelt over de kerk, die ontstond terwijl hij bad voor iets heel anders, een bijbelschool. Zowel de kerk als de school zijn inmiddels realiteit geworden.

Direct vanaf onze bekering waren we hongerig naar de aanwezigheid van God. Onze eerste ontmoeting met God was tijdens een kerstdienst in 1996, waar we waren op uitnodiging van een echtpaar dat al een jaar een gebedslast van de Heilige Geest voor ons had. Op dat moment waren we geen christen. Ons leven was een puinhoop, gevuld met drugs- en alcoholmisbruik. Het lied ‘Immanuel, Immanuel, Zijn naam zal zijn Immanuel’ werd gezongen. ‘Wie is Immanuel?’ vroeg ik mijn vrouw, en zij zei: ‘Ik denk God’, waarop we beiden, plotseling, zijn vloeibare liefde als een deken over ons voelden komen. Gods aanwezigheid kwam over ons! Immanuel, God met ons! Jezus had ons hart gegrepen en er was geen ontsnappen aan.

Verhuizen naar Amerika
Al snel zouden we nog meer van zijn aanwezigheid ervaren. In het jaar daarna hoorden we over een opwekking die gaande was in Pensacola, Florida. Onbekend met het fenomeen opwekking, maar hongerig naar de wonderen en tekenen, de kracht van de Heilige Geest waarover we lazen in de Bijbel, zijn we in 1998 naar Florida gevlogen. Twee weken lang stonden we elke dag in de rij om naar een dienst te gaan. Het was het wachten meer dan waard, want God zelf was op die plaats. Hier hebben wij voor het eerst Gods glorie ervaren en zijn kracht en almacht gezien. Avond na avond kwamen honderden mensen naar voren om hun leven aan God te geven. Er was overtuiging van zonde door zijn heilige Aanwezigheid. Het doet wat met je als je dit met eigen ogen ziet. We wisten dat God bestond omdat we Hem zelf hadden ervaren tijdens die kerstdienst, maar dit was zo overweldigend. We konden het thuis niet van ons afschudden. We hadden heimwee... Uiteindelijk verkochten we in 1999 ons huis, gaven onze eigen zaak op en zijn naar Pensacola vertrokken om daar de bijbelschool te volgen die was voortgekomen uit de opwekking. Daar zijn we gevormd tot de mensen die we nu zijn. Hongerig naar opwekking, naar authentiek christendom en met een passie voor zielen.Voordat we teruggingen naar Nederland was ik bij een bijeenkomst die georganiseerd was naar aanleiding van Joel 2:15. Daar sprak God tot mijn hart om ‘de bazuin te blazen’ in Nederland en het land bijeen te roepen voor een dag van bidden en vasten. Jarenlang hebben we gebeden dat de Heer de deur zou openen voor een dergelijke gebedsdag. Deze deur werd uiteindelijk geopend en de visie werd door vele (denominatie)leiders omarmd. In 2012, twaalf jaar nadat God had gesproken, kwamen we onder de naam ‘Wij kiezen voor eenheid’ bij elkaar voor een dag van bidden en vasten op het Malieveld in Den Haag. Gebed heeft altijd een zeer belangrijke plaats in onze bediening gehad. Wijlen Steve Hill, evangelist van de opwekking in Pensacola, herhaalde vaak de woorden van de bekende opwekkingsprediker Leonard Ravenhill: ‘Geen mens is groter dan zijn gebedsleven’ en deze woorden hebben we ter harte genomen. Na onze opleiding zijn we met andere afgestudeerde studenten van de bijbelschool begonnen met het organiseren van mini-bijbelscholen in de zomer en na een aantal jaar ervoeren we dat het tijd was om een voltijds bijbelschool te starten. Na een langdurig zoeken van God in bidden en vasten werden we verrast door ‘Zijn wegen die hoger zijn dan onze wegen’. In een periode van drie maanden ontmoette ik bevriende leiders die elk onafhankelijk van elkaar dezelfde boodschap voor mij hadden. ‘De Heer roept je om een kerk te beginnen!’ Maar liefst elf (inter)nationale leiders hadden deze boodschap voor ons. We baden voor een school en we kregen een kerk... 

Van opwekkingsvuur naar FIRE Kerk
Onze boodschap was en is nog steeds: ‘Wat Hij in het verleden gedaan heeft, kan Hij vandaag nog steeds.’ God is op zoek naar een landingsbaan voor zijn Heilige Geest. Hij is de Onveranderlijke, de Almachtige God. Hij gelooft in opwekking! Door deze boodschap is er een groep mensen ontstaan met dezelfde passie en honger voor Gods aanwezigheid. We zijn gaan bidden voor een geestelijke verandering in ons land.FIRE Kerk is een kerk geboren uit het opwekkingsvuur en heeft als visie en vurig verlangen om opwekking te zien in Nederland. Het is een gemeenschap van gelovigen die elkaar niet slechts op zondag ziet maar een levende relatie onderhoudt met elkaar en met Jezus. Het internationale karakter komt doordat God uiteindelijk de droom om een voltijds school te beginnen in januari 2014 vervulde: de FIRE School of Ministry Europe, een bijbelschool met studenten uit China, Frankrijk, Duitsland, Amerika en natuurlijk Nederland. Gebed is nog steeds een zeer belangrijke factor. Daarnaast strekken we ons uit naar het vervullen van de opdracht uit Matteüs 10:7: ‘Ga en predik en zeg: het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees de zieken, wek doden op, reinig melaatsen, drijf boze geesten uit.’ Met de school en de kerk zijn we wekelijks op straat te vinden met evangelisatie en wakes voor de abortuskliniek in Rotterdam. We weten ons geroepen als ‘een stem in de natie’ en doen dat op straat en door bijvoorbeeld de bazuin te blazen met het oproepen tot de gebedsdag op het Malieveld. De recente gebeurtenissen vragen om ‘het openbaar worden van de zonen Gods’ (Romeinen 8:19). We kunnen ons niet langer verschuilen. Wanneer we niet te onderscheiden zijn van de wereld, hoe kunnen we hen dan effectief bereiken? 2 Kronieken 7:14: ‘(wanneer) mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, zich verootmoedigt en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.’ 

God is niet veranderd; Hij kan het nog steeds... De enige hoop voor ons land is opwekking. God gelooft in opwekking! Jij ook?

Published in Charisma Nederland edition Juni 2016